Leievilkår for Egenes Camping.

Vilkårene gjelder ved bestilling av hytter, leiligheter, rom eller camping overnatting for korttidsopphold (mindre enn en sesong). Vilkår regnes som akseptert ved innsjekking/ bestilling.

Bestilling og bekreftelse:

Bestillingen er bindende fra et tilbud er bekreftet, der ordrebekreftelsen, ordrenummer eller booking nummer er mottatt. Dette skal skje skriftlig via epost eller en av våre bookingsystem.

Ved bestilling må du oppgi navn, adresse, post nr./ post sted, telefonnummer og epost. Ved bestilling av camping overnatting skal registreringsnummer på bobil og campingvogn også oppgis.

Avbestilling:

Våre standardrater inkluderer ingen avbestillingsmulighet og beløpet må betales i sin helhet. Dette er gjeldene om ikke andre alternativ kommer frem i booking bildet.

Dersom du forlater utleieenheten tidligere enn opprinnelig avreisedato, gjelder avbestillingsregler knyttet til din bestilling.

Ved avbestilling gjennom en av våre samarbeidspartnere gjelder andre regler. Gjør dere selv kjent med ordningene/ reglene for disse tjenestene.

Betaling:

Alle hytter, leiligheter og rom betales omgående eller faktureres fortløpende ved bestilling, og må betales innen forfallsdato. Dersom bestilling skjer samme dag som ankomst eller ved oppmøte i resepsjonen må hele beløpet betales omgående eller ved ankomst.

No show: Gjesten betaler prisen for de avtalte tjenester selv om gjesten ikke dukker opp.

Det er ingen refusjoner for forhåndsbetalte/ innbetalte beløp.

Ved bestilling gjennom en av våre samarbeidspartnere gjelder andre regler. Gjør dere selv kjent med ordningene/ reglene for disse tjenestene.

Innsjekk:

Innsjekk tidligst kl. 14:00. Innsjekking skal skje ved oppmøte i resepsjonen.

Ved ankomst senere enn kl. 20:00 gi beskjed god tid i forkant slik at det kan avtales hvordan dere skal få tilgang til boenheten som er bestilt.

Utsjekk:

Utsjekk senest kl. 11:00. Ved avreise låses døren til boenheten og nøkkelen leveres i resepsjonen ved utsjekking.

Om det er behov for å sjekke ut før eller etter åpningstider, kan nøkkelen leveres i den hvite postkassen ved informasjonstavlen utenfor resepsjonen.

Boenheter:

Innhold: Hytter, leiligheter og rom skal være utstyrt med bestikk, serviser, håndklær og sengetøy for det antallet det er sengeplasser til.
Følgende vaskeutstyr skal være tilgjengelig: 1 rød spray og fille til sanitær, 1 blå spray og fille til inventar, 1 mopp og 1 bøtte.

Inkludert: I boenhetens overnattingspris er sengetøy og håndklær inkludert. Utvask er også inkludert, med unntak av punktene under «Gjestens plikter».

Røykeforbud: Det er røykeforbud på alle våre enheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette. vi forbeholder oss rett til å fakturere minimum NOK 1000,- dersom dette ikke blir overholdt.

Husdyr: Det er tillatt med husdyr i enkelte enheter som hytter, men ikke i leiligheter eller rom. Spesifiser i bestillingen eller kontakt oss om dere har med husdyr. Vær ekstra nøye med utvask, og sørg for at alle dyrehår er fjernet. Husdyr er ikke tillatt i enhetens møbler. Vi forbeholder oss retten til å fakturere minimum NOK 1000,- for ekstra rengjøring dersom dette ikke blir overholdt.

Gjestens plikter:

Følge våre ordensregler og anvisninger.
Se gjerne våre ordensregler.

Ansvar under oppholdet: Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventaret og utstyr som er tilknyttet til enheten på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar.

Grovrengjøring på avreisedag: Det er inkludert utvask i prisen under forutsetninger at gjesten selv gjør opplyste punkter for grovrengjøring:
- Kjøkkenredskaper, bestikk og serviser vaskes og settes på plass hvis brukt.
- Fjerne all søppel og kaste dette i Grønne kontainere på plassen.
- Brukte håndklær, kluter, mopper og sengetøy tas av og leveres i resepsjonen.
- Hvis møbler og andre enheter er flytte på, skal de settes tilbake på plass.
- Alle personlige eiendeler pakkes med og fjernes fra leieenheten.

Ved ønske om fritak for noe form for vasking kan et beløp på 350 kr betales i forkant.
Fritaket må opplyses og betales ved ankomst eller senest 1 dag før avreise. Vi forbeholder oss retten til å fakturere minimum NOK 1000,- for ekstra rengjøring dersom dette ikke blir overholdt.

Tilbakemeldinger og klager:

Vi setter pris på tilbakemeldinger, både positive og negative. Dette vil hjelpe oss i riktig retning om hvordan vi skal forbedre og utvikle oss for å kunne yte best mulig service og komfort til våre gjester. Tilbakemeldinger kan sendes til oss på epost eller på et brev/ ark til resepsjonen.

Dersom du har en klage vedr. din boenhet, ber vi om at resepsjonen underrettes snarest eller senest kl. 11.00 dagen etter ankomst slik at vi har mulighet til å få rettet opp i feilen. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes oss umiddelbart.

Sikkerhet:

Gjør deg kjent med utleieenhetens rømningsveier og brannslukningsapparater.

Viktige telefonnummer
Politi                -           112
Brann             -           110
Ambulanse      -           113

Annen informasjon:

Egenes Camping kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for force majeure (katastrofe, streik, brann, opptøyer, værforhold, storm ol.)

Det er ikke tillatt med fremleie.

Vi gjør oppmerksom på at ønskemål om bestemte hytte-, leilighets- eller romnumre ikke kan garanteres innfridd.

Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister.

Parkering av bil skjer på tilviste plasser merket på våre kart og er på eget ansvar. Ikke parker foran kontainere i tilfelle vi har behov for tømming.

Ønsker dere å vite mer om Egenes Camping, kan dere sjekke ut vår hjemmeside på «www.egenescamping.no» hvor vi stadig jobber med å tilføre og oppdatere informasjon som kan være nødvendig eller interessant for våre gjester.