Prisoversikt

Priser for leie av enheter:

Oversikt over priser på leie av hytter, leiligheter, enkelt rom eller dobbel rom kan dere finne på vår booking side.
Se våre priser og bestill opphold.

Priser for Hovedcamping:

Type overnatting Høysesong Lavsesong
Campingvogn og Bobil 475 375
Telt med bil 375 325
Telt uten bil 325 275
.
Høysesong  = 20.06 - 20.08      &      Lavsesong= 20.08 - 20.06

 

Ekstra tjenester Pris
Dusj pr. min 0
Vaske klær 50
Tørking av klær 50
Strøm pr. natt 90
Pr. pers > 6 60

Priser for Asfaltcamping:

Type overnatting Høysesong Lavsesong
Campingvogn og Bobil 375 325
.
.
.
Høysesong  = 20.06 - 20.08      &      Lavsesong= 20.08 - 20.06

 

Ekstra tjenester Pris
Dusj pr. min 3
Vaske klær 30
Tørking av klær 50
Strøm pr. natt 75
Pr. pers > 6 60