Viktige ordensregler.

  • Hold et lavt støynivå på dagtid. Det skal være nattero fra 23.00 til 07.00.
  • Parker og hold minst 3 meter avstand mellom campingvogner, bobiler og telt.
  • Engangsgriller og åpen ild forbudt. Ha rikelig med vann tilgjengelig ved grilling.
  • Ta hensyn til ferierende naboer. Vis god oppførsel og ikke forstyrr ro og orden.
  • Hold det ryddig og rent rundt dere. Bruk riktig håndtering for husholdnings- og brannfarlig avfall
  • Skader/ hærverk på arealer og utstyr tollereres ikke. Skyldige vil bli erstatningsansvarlige.
  • Varsle til administrasjon dersom noe er ødelagt, manglende eller uønsket oppførsel registreres.
  • Husdyr som medbringes skal holdes i korte bånd eller innegjerdes. Hundeposer brukes og kastes i søppel etter bruk