Prisoversikt

Prisliste

Priser for leie av enheter:
Oversikt over priser på leie av hytter, leiligheter eller enkelt og dobbel rom kan dere finne på vår booking side.
Se våre priser og bestill opphold.

Priser for camping overnatting og andre tjenester 2019.

Camping overnatting Sesong Pris Ekstra tjenester Pris
Hovedcamp - A 340 Dusj pr. min 3
Campingvogn og Bobil B 275 Vaske klær 30
Asfaltcamp - A 240 Tørking av klær 50
Campingvogn og Bobil B 190 Strøm pr. natt 50
Telt uten bil A 210 Telt med bil + 60
B 170 Pr. pers > 6 60
Sesong: A = 20.06 - 20.08      &      B = 20.08 - 20.06