Prisoversikt

Prisliste

Priser for leie av enheter:
Oversikt over priser på leie av hytter, leiligheter eller enkelt og dobbel rom kan dere finne på vår booking side.
Se våre priser og bestill opphold.

Priser for camping overnatting og andre tjenester 2018.

Camping overnatting Sesong Pris Ekstra tjenester Pris
Hovedcamp -   A 300 Dusj pr. min 3
Campingvogn, Bobil og Telt m/bil  B 250 Vaske klær 30
Asfaltcamp -  A 225 Tørking av klær 50
Campingvogn og Bobil  B 175 Strøm pr. natt 50
Telt uten bil A 200    
B 150    
Sesong: A = 20.06 - 20.08      &      B = 20.08 - 20.06